Bharatanatyam

Tato stránka bude zasvěcená indickému klasickému tanci bharatanatyam. Zatím se můžete podívan na naše stránky o našich aktivitách v Praze a mém učiteli Ujwalovi M. Bhole.