Co jsem zač

Hmota mé tělesné schránky spatřila světlo světa na Zelený čtvrtek l.p.1979. Je tvořena zejména pevným a kapalným skupenstvím (pozor, krevní plazma je taktéž kapalina; i přes zavádějící název není vhodné jí zaměňovat s plazmatem) a je spojitě leč značně nehomogenně rozložena v prostoru. Při výpočtu doporučuji Lebesgueův integrál a válcové souřadnice. Z jde od 0 do (1,71 +- 0,01) m, ostatní meze jsou složité. Co se týče hmotnosti, střední hodnota je (660 +- 60) debenů (jednotky starého Egypta).

Mým rodným městem a zároveň místem mého trvalého bydliště je Česká Lípa. V mládí jsem střídala jednu základní školu za druhou (přesněji tři). V páté třídě mě zastihla revoluce a díky "flexibilitě" našeho školského systému se ještě tentýž rok konaly přijímací zkoušky do primy. Následujících sedm let jsem tedy strávila na Gymnáziu Česká Lípa.

Odtud jsem dokonvergovala na nejlepší fakultu, kterou jsem si mohla vybrat - Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na nejlepší obor, který nabízí - fyzika. Pravda je, že jsem matfyzák tělem i duší. Své studium jsem 4. 6. 2003 dovršila státní zkouškou a od toho dne je mi dáno připisovat si před jméno Mgr. Co bylo slavnostně stvrzeno 10.7.2003 v Karolinu, mí blízcí věděli už dávno. Následující září jsem nastoupila na postgraduální studium, abych jej hned druhý den přerušila na devět měsíců - toto číslo vtipně vyznělo na obhajobě, leč podobnost k čemukoliv je čistě náhodná - odjela jsem konečně na pořádné prázdniny, do Asie. Pak jsem se nadšeně vrhla do nového tématu. 22. května 2009 mě naše Alma mater vyřadila z řad studentstva, k mému obrovskému smutku, opět za slavnostních fanfár v Karolinu, předáním dalšího diplomu.

Od te doby je to... slozite...